• Sociaal akkoord moet mensen aan een baan helpen
  • Overheid brengt huizenmarkt op gang
  • Mensen in bijstand hebben moeite om rond te komen
  • Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet
Sociaal akkoord moet mensen aan een baan helpen

Sociaal akkoord moet mensen aan een baan helpen

Het kabinet is in april aan tafel gaan zitten met werkgevers en werknemers. Samen besproken zij hoe ze met de arbeidsmarkt, pensioenen, flexcontracten en de WW moeten omgaan. Het resulteerde in een sociaal akkoord, waarmee ze samen verantwoordelijk zijn voor hoe de arbeidsmarkt er aan toe is. Heel belangrijk is […]

Overheid brengt huizenmarkt op gang

Overheid brengt huizenmarkt op gang

Met een woningmarkt die al jaren op slot zit kon het niet anders dan dat de overheid met maatregelen zou komen om die dichte deur toch eens op een kier te krijgen. Met ingang van 2013 zijn er dan ook enkele maatregelen getroffen om de doorstroming op de woningmarkt op […]

Mensen in bijstand hebben moeite om rond te komen

Mensen in bijstand hebben moeite om rond te komen

Mensen die in de bijstand en eventueel bijzondere bijstand zitten en verder geen inkomsten hebben klagen over het feit dat er van een bijstandsuitkering bijna niet rond te komen is. Het bedrag dat wordt uitgekeerd zou te laag zijn en daardoor is het moeilijk om te overleven. Jan Appelmans heeft […]

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

De Tweede Kamer heeft onlangs zijn steun uitgesproken voor de nieuwe fraudewet die fraude met uitkeringen moet voorkomen. Mensen die fraude plegen zullen zwaarder worden gestraft door de nieuwe wet en niet alleen het gefraudeerde bedrag moeten terugbetalen maar ook een hoge boete. Bedrijven die fraude plegen krijgen te maken […]

 

Meest recent

Sociaal akkoord moet mensen aan een baan helpen

Sociaal akkoord moet mensen aan een baan helpen

Het kabinet is in april aan tafel gaan zitten met werkgevers en werknemers. Samen besproken zij hoe ze met de arbeidsmarkt, pensioenen, flexcontracten en de WW moeten omgaan. Het resulteerde in een sociaal akkoord, waarmee ze samen verantwoordelijk zijn voor hoe de arbeidsmarkt er aan toe is. Heel belangrijk is […]

 
 

Overheid brengt huizenmarkt op gang

Overheid brengt huizenmarkt op gang

Met een woningmarkt die al jaren op slot zit kon het niet anders dan dat de overheid met maatregelen zou komen om die dichte deur toch eens op een kier te krijgen. Met ingang van 2013 zijn er dan ook enkele maatregelen getroffen om de doorstroming op de woningmarkt op […]

 
 

Mensen in bijstand hebben moeite om rond te komen

Mensen in bijstand hebben moeite om rond te komen

Mensen die in de bijstand en eventueel bijzondere bijstand zitten en verder geen inkomsten hebben klagen over het feit dat er van een bijstandsuitkering bijna niet rond te komen is. Het bedrag dat wordt uitgekeerd zou te laag zijn en daardoor is het moeilijk om te overleven. Jan Appelmans heeft […]

 
 

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

De Tweede Kamer heeft onlangs zijn steun uitgesproken voor de nieuwe fraudewet die fraude met uitkeringen moet voorkomen. Mensen die fraude plegen zullen zwaarder worden gestraft door de nieuwe wet en niet alleen het gefraudeerde bedrag moeten terugbetalen maar ook een hoge boete. Bedrijven die fraude plegen krijgen te maken […]

 
 

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Als we het over duurzame energie hebben, waar hebben we het dan over? Duurzaam betekent hier het gebruik maken van ‘hernieuwbare’ energiebronnen. Deze bronnen raken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op. Voorbeelden hiervan zijn zonne-, wind-, bio-, en aardenergie. Daarnaast is het gebruik van duurzame energiebronnen veel minder milieubelastend. […]

 
 

Mensen met bijstandsuitkering en sociale diensten moeten beter samenwerken

Mensen met bijstandsuitkering en sociale diensten moeten beter samenwerken

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering te weinig aan het werk gaan. Ze nemen de sollicitatieplicht vaak niet serieus en daarnaast doen sociale diensten niet genoeg om de mensen aan het werk te zetten. Werkgevers zouden […]