Archive for: oktober, 2012

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

Tweede Kamer geeft steun aan nieuwe fraudewet

De Tweede Kamer heeft onlangs zijn steun uitgesproken voor de nieuwe fraudewet die fraude met uitkeringen moet voorkomen. Mensen die fraude plegen zullen zwaarder worden gestraft door de nieuwe wet en niet alleen het gefraudeerde bedrag moeten terugbetalen maar ook een hoge boete. Bedrijven die fraude plegen krijgen te maken […]

 
 

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Als we het over duurzame energie hebben, waar hebben we het dan over? Duurzaam betekent hier het gebruik maken van ‘hernieuwbare’ energiebronnen. Deze bronnen raken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op. Voorbeelden hiervan zijn zonne-, wind-, bio-, en aardenergie. Daarnaast is het gebruik van duurzame energiebronnen veel minder milieubelastend. […]

 
 

Mensen met bijstandsuitkering en sociale diensten moeten beter samenwerken

Mensen met bijstandsuitkering en sociale diensten moeten beter samenwerken

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering te weinig aan het werk gaan. Ze nemen de sollicitatieplicht vaak niet serieus en daarnaast doen sociale diensten niet genoeg om de mensen aan het werk te zetten. Werkgevers zouden […]