Nederland is een sociaal land en we laten mensen die het moeilijk hebben in Nederland niet graag aan hun lot over. Om die reden kunnen mensen die weinig eigen vermogen hebben en geen inkomsten hebben in Nederland een bijstandsuitkering aanvragen.

De bijstand is dus vooral bedoeld voor mensen die voor een korte periode geen werk hebben en hulp nodig hebben om de periode financieel te overbruggen. De bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf. Zij zullen de aanvraag doorsturen naar de gemeente en de gemeente zal aan de hand van de leefsituatie van een persoon bepalen of de persoon in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering en berekenen hoe hoog de uitkering zal zijn.

Mensen die gebruik maken van een bijstandsverzekering zullen wel aan een aantal regels moeten voldoen. Zo zullen zij ten eerste alle informatie en veranderingen over de leefsituatie doorgeven aan de gemeente. Ze moeten ook ingeschreven staan als werkzoekenden en ze zullen moeten solliciteren naar normaal werk. Daarnaast moeten ook ondersteuningscursussen en andere adviezen van de gemeente worden opgevolgd.

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen dus niet zomaar de hele dag thuis zitten. Ze zullen daadwerkelijk inzet moeten tonen en de gemeente zal erop toezien dat ze daadwerkelijk proberen verbetering aan te brengen in hun leefsituatie.

Voor mensen die echt niet kunnen werken, bijvoorbeeld door een ziekte of een handicap, kunnen uiteraard wel uitzonderingen worden gemaakt. Zij kunnen in sommige gevallen zelfs aanspraak maken op bijzondere bijstand. Hierdoor kan een extra geldbedrag worden ontvangen bovenop het geldbedrag dat met de normale bijstandsuitkering wordt ontvangen.

Voor meer specifieke informatie over de WWB, raden wij u aan om ook deze  pagina te lezen.