Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering te weinig aan het werk gaan. Ze nemen de sollicitatieplicht vaak niet serieus en daarnaast doen sociale diensten niet genoeg om de mensen aan het werk te zetten.

Werkgevers zouden bovendien liever voor Oost-Europeanen kiezen omdat deze vaak een betere motivatie hebben en dus harder willen werken. Er moeten volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook snel veranderingen plaatsvinden om de situatie te verbeteren.

Mensen met een bijstandsuitkering zouden tijdelijk werk, werk dat te ver weg is of werk waar ze geen zin in hebben vaak niet willen accepteren, ondanks het feit dat er eigenlijk een sollicitatieplicht geldt. Hierdoor blijven mensen vaak te lang in de bijstand hangen, waardoor er door de regering teveel geld wordt uitgegeven.

Sociale diensten en de gemeente zouden op hun beurt beter moeten controleren of mensen met een bijstandsuitkering zich aan de regels houden. Gemeenten zouden in slechts 20 tot 40 procent van de gevallen mensen met een bijstandsuitkering dwingen om werk aan te nemen en slechts 14 procent van alle mensen met een bijstandsuitkering heeft ooit een waarschuwing gehad.

Volgens staatssecretaris De Krom is er voor mensen in de bijstand vooral veel laaggeschoold werk te vinden. Hiervoor worden op dit moment in Nederland veel Oost-Europeanen gebruikt, maar Nederlanders zouden voor die banen ook in aanmerking moeten komen. Het probleem is dat veel mensen in de bijstand niet staan ingeschreven bij een uitzendbureau en deze vacaturen worden vooral via het uitzendbureau ingevuld.

De Krom denkt dat gemeenten scherper toezicht moeten houden en ervoor moeten zorgen dat mensen in de bijstand niet te lui worden. Ze moeten de mensen gemotiveerd houden en ervoor zorgen dat ze waar mogelijk ook daadwerkelijk werk zoeken. Want daar zou het op dit moment nog te vaak fout gaan.

 

Bron: rijksoverheid.nl