huizenmarkt maatregelenMet een woningmarkt die al jaren op slot zit kon het niet anders dan dat de overheid met maatregelen zou komen om die dichte deur toch eens op een kier te krijgen. Met ingang van 2013 zijn er dan ook enkele maatregelen getroffen om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. We zetten er enkele voor je op een rijtje:

1. Verlaging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt verlaagd naar 2%, waardoor de drempel om een huis te kopen wordt verlaagd. Voorheen betaalde men nog 6% over de aankoopsom van een huis als belasting. Vooral voor starters wordt het hierdoor aantrekkelijker om een huis te kopen.

2. Rente restschuld aftrekbaar

Wie zijn huis met verlies verkoopt gaat doorgaans een lening aan om de ontstane schuld af te lossen. Met ingang van 2013 is het gedurende tien jaar mogelijk om de rente die men over deze lening betaalt, af te trekken van de belasting. Het huis moet hierbij tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn verkocht.

3. Beperking hoogte van hypotheek

De jaren dat iedereen torenhoge hypotheken kon afsluiten en onverantwoorde schulden aanging moeten voorbij zijn. Op dit moment kan men nog een hypotheek afsluiten die 106% van de waarde van het huis vertegenwoordigt. In 2018 moet dit verlaagd zijn naar 100%, waarbij men dus niet meer kan lenen dan het huis feitelijk waard is. Dit zal op korte termijn misschien geen gunstig effect hebben op de huizenverkoop maar dit zal wel bijdragen aan het gezond maken van de huizenmarkt.

4. Hogere hypotheken voor starters

Om het voor starters wat makkelijker te maken om de woningmarkt te betreden, wordt het voor hen mogelijk om hogere hypotheken af te sluiten. Wie binnen enkele maanden of jaren een loonsverhoging verwacht, kan rekenen op meer mogelijkheden bij het afsluiten van een hypotheek.

5. Aflossingsvrije hypotheek beperkt

Voortaan mag nog maar 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij worden geleend. Op deze manier wordt voorkomen dat huizenbezitters aan het einde van de looptijd van hun hypotheek in de problemen komen door een te hoge restschuld . Ook dit leidt niet direct tot meer huizen die verkocht worden maar wel tot het gezonder worden van de huizenmarkt.

6. Aflossingvrij deel opnieuw toegestaan voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Het is opnieuw mogelijk om, bij een bestaande eigenwoningschuld, de lening tussentijds aflossingsvrij te maken.  Hierbij geldt dan natuurlijk wel dat het aflossingsvrije gedeelte niet meer mag bedragen dan 50% van de marktwaarde van de woning. Let op; de NHG is per 1 juli verlaagd naar €290.000 en een overlijdensrisicoverzekering blijft verplicht. Deze kun je, in verband met een meer concurrerend tarief, vaak beter bij een onafhankelijke aanbieder afsluiten dan bij je hypotheekverstrekker.