Op deze pagina vind je een informatie over de hoogte en de exacte regels die gelden voor de aanvraag van een WWB-uitkering. Je kunt met behulp van deze regels eenvoudig uitzoeken of jij recht hebt op een WWB-uitkering en hoe hoog die uitkering is.

De hoogte van een bijstandsuitkering

Met een normale bijstandsuitkering heb je als alleenstaande recht op 50% van het minimumloon, als alleenstaande ouder 70% en als paar op 100% van het minimumloon. Daarnaast kan de gemeente alleenstaanden een toeslag van maximaal 20% geven indien zij dit nodig achten.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent woonachtig in Nederland
  • Je bent ten minste 18 jaar oud
  • Je kunt niet in je eigen levensonderhoud voorzien
  • Je komt niet in aanmerking voor andere uitkeringen
  • Je zit niet in de gevangenis
  • Je moet alle mogelijkheden die de gemeente biedt om je aan het werk te helpen aanpakken

Eigen vermogen

De laatste voorwaarde is dat het eigen vermogen niet boven de hieronder genoemde bedragen mag uitkomen. Als dit wel het geval is, dan zal het eigen vermogen eerst moeten worden gebruikt om rond te komen. Voor mensen die een relatie hebben geldt een maximum eigen vermogen van 11.370 euro, terwijl voor alleenstaanden de helft van dit bedrag, 5.685 euro, geldt. Daarnaast mag maximaal 48.000 euro van de waarde van een eigen woning buiten beschouwing worden gelaten.

Bijzondere bijstand

Mensen die naast de normale bijstandsuitkering ook nog recht denken te hebben op bijzondere bijstand, bijvoorbeeld door ziekte, zullen contact op moeten nemen met hun gemeente. De regels die voor bijzondere bijstand gelden zijn per gemeente verschillend en alleen je eigen gemeente zal je dus kunnen informeren over de voorwaarden die gelden voor bijzondere bijstand.