Het kabinet is in april aan tafel gaan zitten met werkgevers en werknemers. Samen besproken zij hoe ze met de arbeidsmarkt, pensioenen, flexcontracten en de WW moeten omgaan. Het resulteerde in een sociaal akkoord, waarmee ze samen verantwoordelijk zijn voor hoe de arbeidsmarkt er aan toe is. Heel belangrijk is dat mensen die werkloos raken, zo snel mogelijk worden geholpen om weer aan een baan te komen.

Het aantal mensen zonder baan is weer gegroeid. Premier Mark Rutte zei daarover: “Die mensen en hun gezinnen kampen met grote onzekerheid en zorgen over de toekomst.” Hij heeft verder laten weten dat het kabinet alles doet wat in zijn macht doet om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen.

Het akkoord belooft werknemers die na twee jaar dienstverband zijn ontslagen bijvoorbeeld recht op transitievergoeding om aan nieuw werk te komen, voor bijvoorbeeld omscholing. Er komen 35 werkpleinen waar mensen aan werk geholpen kunnen worden. Jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering owrden herkeurd en de overheid vult via loonkostensubsidie salaris van arbeidsongeschikten aan tot minimumloon. Het zijn beginnetjes om de werkloosheid te doen dalen.

Sinds de crisis is het ziekteverzuim onder werknemers in Nederland gedaald. Vorig jaar betrof het aandeel vier procent, het laagste percentagie sinds 1998. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de twee jaar voor 2012 lag het verzuim op 4,2 procent en tijdens de crisisuitbraak in 2008 en 2009 kwam het uit op 4,1. Tien jaar voor de kredietcrisis schommelde het verzuim tussen de 5,5 en 4,3 procent.

Het laagste ziekteverzuim is in de horeca. Daar lag het percentage in het derde kwartaal van 2012 op 2 procent. Al sinds eind 2008 is het ziekteverzuim in de horeca het laagste van alles sectoren. Volgens FNV Horeca ligt dat aan het  ‘hoge aantal onzekere contracten, oproepcontracten, nulurencontracten, flexcontracten en payrollers’.