Als we het over duurzame energie hebben, waar hebben we het dan over? Duurzaam betekent hier het gebruik maken van ‘hernieuwbare’ energiebronnen. Deze bronnen raken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op. Voorbeelden hiervan zijn zonne-, wind-, bio-, en aardenergie. Daarnaast is het gebruik van duurzame energiebronnen veel minder milieubelastend. Dit komt doordat het bekende broeikasgas CO2 komt in mindere mate vrij komt. Bovendien is zoals gezegd onze voorraad aan fossiele brandstoffen eindig. Daarom zullen we moeten nadenken over hoe de overgang naar een nieuwe manier van energieverbruik te maken is.

In Nederland wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd door middel van subsidies. Het online loket eLoket van AgenschapNL is verantwoordelijk voor het afhandelen van subsidieaanvragen. Een van de belangrijkste regelingen is de Subsidie Duurzame Energie (SDE). Deze regeling is in de eerste plaats gericht op bedrijven en instellingen. Bij dit agentschap , platform voor duurzaamheid, is ook meer informatie te vinden over duurzaam ondernemen. Er zijn bijvoorbeeld quick scans en fact sheets beschikbaar. Voor particulieren zijn er subsidies beschikbaar voor energiebesparende zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtketels. Kijk voor het aanvragen wel of de subsidieregelingen nog geldig zijn. Een andere meer bekende regeling is de groene stroom. Hierbij levert de energieleverancier stroom die uit duurzame energiebronnen is gekomen. Het staat tegenover de grijze stroom, geleverd uit meer conventionele bronnen. Bij de meeste energieleveranciers kunnen klanten kiezen tussen de grijze of groene stroom. Zoal bijvoorbeeld groene energie van Eneco.

Een minder bekende regeling is de Green Deal regeling. Dit zijn afspraken tussen Rijksoverheid en initiatiefnemers van projecten op het gebied van duurzame energie. Het huidige kabinet wil deze regeling uitbreiden en heeft pririoteit gegeven aan de uitvoering hieervan. Er zijn ruim 150 Green Deals afgesloten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het verwarmen van de gevangenis in Veenhuizen met behulp van omgevingswarmte.