Archive for: groene stroom

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Subsidiëring van duurzame energie in Nederland

Als we het over duurzame energie hebben, waar hebben we het dan over? Duurzaam betekent hier het gebruik maken van ‘hernieuwbare’ energiebronnen. Deze bronnen raken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op. Voorbeelden hiervan zijn zonne-, wind-, bio-, en aardenergie. Daarnaast is het gebruik van duurzame energiebronnen veel minder milieubelastend. […]