De Tweede Kamer heeft onlangs zijn steun uitgesproken voor de nieuwe fraudewet die fraude met uitkeringen moet voorkomen. Mensen die fraude plegen zullen zwaarder worden gestraft door de nieuwe wet en niet alleen het gefraudeerde bedrag moeten terugbetalen maar ook een hoge boete.

Bedrijven die fraude plegen krijgen te maken met nog hogere boetes en ze kunnen bij herhaaldelijke overtredingen zelfs helemaal worden stilgelegd. De wet is dus zowel bedoeld om kleine fraudeurs als grote fraudeurs aan te pakken.

Bedrijven die frauderen zullen bij de eerste overtreding een zeer zware boete krijgen en de boete zal bij een tweede overtreding worden verdubbeld of verdriedubbeld. Als er vaker in de fout wordt gegaan of als de overtreding erg zwaar is, dan kan het bedrijf worden stilgelegd.

Voor personen geldt dat er bij fraude een boete moet worden betaald die even hoog is als het gefraudeerde bedrag. Bij eventuele volgende overtredingen zal de boete worden verhoogd naar 150 procent van het fraudebedrag en deze boete zal steeds hoger oplopen.

Gemeentes die fraudeurs betrappen zullen worden verplicht om boetes uit te delen en daarnaast moeten de gemeenten er ook voor zorgen dat de boetes daadwerkelijk worden betaald.

De Eerste Kamer zal zich binnenkort over het wetsvoorstel buigen en het is de bedoeling dat het per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd.

 

Bron: rijksoverheid.nl