Het zal voor niemand nieuws zijn dat de economie het op dit moment niet erg goed doet. We zitten al een hele tijd in een economische crisis en daardoor moet er flink bezuinigd worden door overheden. Dit is in Nederland niet anders en helaas heeft dit ook gevolgen voor ons bijstandsstelsel.

Doordat het op dit moment ook voor bedrijven een zeer onzekere situatie is, is het voor hen soms moeilijk om werknemers in dienst te houden en nieuwe werknemers aan te trekken. De werkloosheid stijgt daardoor en steeds meer mensen moeten een beroep doen op ofwel de WW ofwel de WWB.

In het verleden kwamen jongeren onder de 27 jaar terecht in de wet investeren in jongeren (WIJ), maar deze wet is per 1 januari van dit jaar vervallen en daardoor kwamen jongeren vanaf begin dit jaar ook terecht in de WWB.

Het gevolg hiervan is dat jongeren tot 27 jaar hetzelfde traject moeten doorlopen als anderen die een bijstandsuitkering aanvragen, maar voor hen geldt wel zullen wel de eerste 4 weken voor de aanvraag actief moeten proberen om werk te vinden of een opleiding te vinden die zij kunnen volgen. Als ze na 4 weken niks hebben gevonden, dan kan de aanvraag worden ingediend.

Daarnaast kunnen huishoudens vanaf 1 juni van dit jaar nog maar 1 uitkering per huishouden aanvragen. Het inkomen van het gehele huishouden zal gezamenlijk worden getoetst tegen de maatstaven van de gemeente en op basis daarvan zal worden bepaald of personen recht hebben op een uitkering. Als er een of enkele personen binnen een huishouden een te hoog inkomen of een te hoog eigen vermogen hebben, dan dienen zij zorg te dragen voor de overige personen binnen dat huishouden.

Een andere nieuwe regel is het feit dat mensen in de bijstand vanaf begin dit jaar nog maar maximaal 4 weken per jaar op vakantie mogen gaan. Mensen die een bijstandsuitkering hebben en op vakantie willen zullen dit ongeveer een maand van te voren moeten aangeven bij het UWV.

Tot slot kunnen mensen die in de bijstand zitten vanaf 1 januari van dit jaar ook verplicht worden gesteld om een tegenprestatie te leveren voor de uitkering. Hierbij wordt uiteraard wel rekening gehouden met eventuele handicaps of andere zaken die werk kunnen bemoeilijken.

Wat er precies zal veranderen in 2013 is op dit moment nog niet bekend. Door de nieuwe verkiezingen zijn besluiten over veranderingen uitgesteld en het kabinet zal zich daar waarschijnlijk na de formatie snel over buigen.